Gold-Tech, spol. s. r.o.

900 43 Hamuliakovo 362

 

0905 - 911 277   (Orange)

0911 - 911 277 (T-mobile)

info@gold-tech.sk

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© GOLD-TECH, spol. s r.o., 2008                                                    

 

GOLD-TECH

 spol. s r.o.

 

ponúka

 

Preklady a konzekutívne tlmočenie
pre kombináciu nemčina - slovenčina

pre nasledujúce odbory:

chémia, biochémia, technológie, technika, materiály, strojárstvo, obchod

 

Poradenstvo
pre oblasť chemických látok a prípravkov a

vypracovanie kariet bezpečnostných údajov (KBÚ)

pre dovozcov a distribútorov